www.banvallsleden.se - Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Halmstad
Ljungby
Alvesta
Tingsryd
Olofström
Karlshamn
Föreningar & byalag
Föreningar & byalag

                                                                                      

Kort presentation av föreningar och byalag

Grimslöv Mitt i Fågelriket (GMIF)
c/o Föreningslokalen, 340 32 GRIMSLÖV
Tel 0470-75 05 41
E-post  leif.fransson@nara.ica.se

Hemsida  www.gmif.se

Mörrumsåns Kultur- och Industriminnen (MKIEF)
c/o Urban Spjuth, Järnvägen 17, Torneå, 355 97 VÄXJÖ
Tel 0470-75 40 55
E-post
  u.s@blixtmail.sem

Målaskogs Bygdeförening
c/o Rune Håkansson, Tesås Norrgård 2, 341 76 RYSSBY
Tel 0372-420 33 (b), 070-564 20 33 (m)
E-post
 
rune.hakansson@lby.se
Hemsida  www.malaskog.se

Bro över sjön Immen ombyggd av Målaskogs
Bygdeförening med stöd av ett Leader-projekt.

Bron före ombyggnad...
Foto: Olle Arvidsson

... och efter
Foto: Raymond Arvidsson

Piggaboda Byförening
Piggaboda Kvarn, 342 52 VISLANDA
Tel 070-221 94 66
E-post
  christer.andersson5
@glocalnet.net

Nissastigsidyller
c/o Susanne Källén, Knallhult, Tångarna, 310 38 SIMLÅNGSDALEN

Vrå Bygdegårdsförening
Vrågården, Vrå
340 10 LIDHULT
Tel 035-800 74
E-post info@vrasocken.com
Hemsida www.vrasocken.com
Kontakt: Jonny Svensson, 070-89 85 61