Transportalternativ för återfärden

Planning your return trip
Wie mann zurück kommen

Eftersom Banvallsleden inte går i ”cirkel”, måste du transportera dig till / från
start- och målpunkt och kanske även däremellan. Detta är inte helt okomplicerat
och det största problemet är förstås cykeln.
En BVL-färd kan se ut på många sätt – vi skissar här några alternativ.Tillbaka till banvallsleden.se